نمایش کالاهای موجود
احمد
ahmad
المنیس
almunayes
دبش
debsh
دلفین
Dolphin
شهرزاد
Shahrzad
شوالیه
knight
کاپیتان
Captain
سیاه
20 گرم
50 گرم
500 گرم
450 گرم
400 گرم
1 کیلوگرم
می باشد
نمی باشد
بسته ای
کیسه ای
چای سیاه
مقایسه
% 7
چای کلکته هندوستان شهرزاد 400 گرم - shahrzad india kolkata tea 400 gram
مقایسه
% 11
چای اسب و پرچم شوالیه 500 گرم - knight pure ceylon tea 500 gram
مقایسه
% 9
چای ممتاز سیلان آسام کاپیتان 450 گرم - captain tea ceylon assam 450 gram
مقایسه
چای ویکتورین احمد 500 گرم - ahmad victorian blend tea 500 gram
ناموجود
مقایسه
چای کلکته هندوستان شهرزاد 500 گرم - shahrzad india kolkata tea 500 gram
ناموجود
مقایسه
چای سیاه شکسته دلفین 500 گرم - dolphin broken black tea 500 gram
ناموجود
مقایسه
چای ارل گری کاپیتان 450 گرم - captain tea earl grey 450 gram
ناموجود
مقایسه
چای کلاسیک دبش ۵۰۰ گرم - debsh classic tea 500 gram
ناموجود
مقایسه
چای المنیس - almunayes tea
ناموجود
ردیف نام کالا شناسه کالا قیمت