لوگوی زن امروزی

نمایش کالاهای موجود

کتف مرغ - chicken shoulder
ناموجود
ماهی قباد - seer fish
ناموجود
ماهی شوریده - sciaenidae fish
ناموجود
ماهی سرخو - blacrskspot snapper fish
ناموجود
ماهی حلوا سیاه - black pomfret fish
ناموجود
ماهی حلوا سفید - white pomfret fish
ناموجود
فیله مرغ - chicken fillet
ناموجود
سینه مرغ - chicken breasts
ناموجود
ساق مرغ - chicken legs
ناموجود
ران مرغ - chicken thigh
ناموجود
بال مرغ - chicken wings
ناموجود
گوشت گردن گوسفند - sheep-neck
ناموجود
گوشت شقه گوسفند - half-sheep
ناموجود
گوشت سردست گوساله - shank-calf
ناموجود
گوشت ران گوسفند - thigh-sheep
ناموجود
گوشت ران گوساله - thigh-calf
ناموجود
گوشت آبگوشتی گوسفند - broth-meat
ناموجود
گوشت خورشتی گوساله - stew-calf
ناموجود
ردیف نام محصول کد محصول قیمت