نمایش کالاهای موجود
اصالت
esalat
بیژن
bijan
چابک
chabok
حمزوی
hamzavi
خوشاب
khoushab
زشک
zoshk
سمیه
somayeh
شانا
Shana
فامیلا
Famila
قرمز
Red
مهرام
mahram
یک و یک
Yek-yak
آلبالویی
زرد
قرمز
قهوه ای تیره
مشکی
نارنجی
انجیر
گل
هویج
آلبالو
سیب
توت فرنگی
به
بالنگ
1 کیلوگرم
280 گرم
315 گرم
840
680 گرم
830 گرم
720 گرم
290 گرم
310 گرم
820 گرم
300 گرم
320 گرم
350 گرم
245 گرم
570 گرم
مقایسه
% 4
مربای هویج فامیلا - famila carrot jam 9,390 9,000 تومان
مقایسه
% 19
مربا هویج زشک 320 گرم - zoshk carrot jam 320 gram 8,000 6,500 تومان
مقایسه
% 17
مربای هویج حمزوی - hamzavi carrot jam 3,000 2,490 تومان
مقایسه
% 5
مربا آلبالو مهرام - mahram sour cherry jam 10,500 10,000 تومان
ردیف نام کالا کد کالا قیمت