نمایش کالاهای موجود
ب.آ
B.A
دگا
Dega
شام شام
Sham Sham
صدک
Sadak
نوبر سبز
Nobar Sabz
چند رنگ
زرد
سبز
قهوه ای
500 گرم
400 گرم
فلافل
نخود فرنگی
مخلوط سبزیجات
ذرت شیرین
سبزی آش
سبزی کوکو
سبزی قورمه
همبرگر
مقایسه
% 3
سبزی قورمه منجمد نوبر سبز 400 گرم - nobar sabz frozen ghormeh vegetables 400 gram
مقایسه
% 3
سبزی کوکو منجمد نوبر سبز 400 گرم - nobar sabz frozen kookoo vegetables 400 gram
مقایسه
% 3
سبزی آش منجمد نوبر سبز 400 گرم - nobar sabz frozen mixed herbs for ash 400 gram
مقایسه
% 7
مخلوط سبزیجات منجمد نوبر سبز 400 گرم - nobar sabz frozen mixed vegetables 400 gram
مقایسه
% 7
ذرت شیرین منجمد نوبر سبز 400 گرم - nobar sabz frozen sweet corn 400 gram
مقایسه
% 14
فلافل منجمد صدک 500 گرم - sadak frozen felafel 500 gram
مقایسه
همبرگر گوشت 60 درصد شام شام 500 گرم - b.a beef burger 60 percent 500gram
ناموجود
مقایسه
همبرگر گوشت 90 درصد ب.آ 400 گرم - b.a beef burger 90 percent 400gram
ناموجود
مقایسه
همبرگر ویژه 90 درصد شام شام 400 گرم - sham sham permium hamburger 30 percent 400gram
ناموجود
مقایسه
فلافل ب.آ 1 کیلوگرم - b.a felafel 1000 gram
ناموجود
مقایسه
فلافل دگا 1 کیلوگرم - dega felafel 1000 gram
ناموجود
مقایسه
همبرگر 30 درصد شام شام 500 گرم - sham sham hamburger 30 percent 500gram
ناموجود
مقایسه
فلافل ب.آ 450 گرم - b.a felafel 450 gram
ناموجود
مقایسه
نخود فرنگی منجمد نوبر سبز 400 گرم - nobar sabz frozen green peas 400 gram
ناموجود
ردیف نام کالا شناسه کالا قیمت