نمایش کالاهای موجود
% 3
نودالیت با طعم چاشنی باربیکیو الیت - elite barbecue flavor noodelite
% 3
نودالیت با طعم قارچ و پنیر الیت - elite mushroom and cheese flavor noodelite
% 3
نودالیت با طعم گوشت الیت - elite beef flavor noodelite
% 5
کنسرو لوبیا چیتی با سس چیلی بهروز 390 گرم - behrouz canned baked pinto beans in chili sauce 390 gram
% 3
نودالیت با طعم مرغ الیت - elite chicken flavor noodelite
% 10
سوپ نیمه آماده مرغ الیت - elite fresh onion soup
% 10
سوپ نیمه آماده جو الیت - elite barley cream soup
% 4
کمپوت سیب خوشاب 350 گرم - khoushab apple compote 350 gram
کنسرو لوبیا مجید 400 گرم - majid baked bean 400 gram
% 6
کنسرو خوراک لوبیا چیتی با قارچ یک و یک 380 گرم - yek-yek baked bean with mushroom 380 gram
کمپوت هلو خوشاب 350 گرم - khoushab peaches compote 350 gram
کمپوت سیب یک و یک - yek-yek apple compote
% 17
تن ماهی فامیلا 180 گرم - famil tuna fish 180 gram
% 3
کمپوت گلابی خوشاب 350 گرم - khoushab pear compote 350 gram
% 23
کنسرو بادمجان زشک 380 گرم - zoshk shohreh canned eggplant 380 gram
% 30
کنسرو لوبیا چیتی زشک 380 گرم - zoshk backed beans canned 380 gram
% 24
کنسرو ماهی تن ایلیکا 180 گرم - ilika canned tuna fish 180 gram
% 3
سبزی قورمه منجمد نوبر سبز 400 گرم - nobar sabz frozen ghormeh vegetables 400 gram
% 3
سبزی کوکو منجمد نوبر سبز 400 گرم - nobar sabz frozen kookoo vegetables 400 gram
% 3
سبزی آش منجمد نوبر سبز 400 گرم - nobar sabz frozen mixed herbs for ash 400 gram
ردیف نام کالا شناسه کالا قیمت