اوریگامی گل کاغذی

933

اوریگامی یکی از کاردستی های محبوب و پر طرفدار است ،هنر خلق طرح های چند بعدی با تا زدن کاغذ می باشد که در این کار همزمان از دو دست کمک گرفته می شود، نیم کره های چپ و راست مغز فعال ودر کاهش استرس بسیار موثر و کاربردی است ،زن امروزی در این فیلم به شما نحوه تا زدن گل کاغذی را آموزش می دهد .

دسته بندی برچسب