آموزش بافت آویز پرنده قلاب بافی

اگه نمیدونین به باقی مونده های کوچک کامواهاتون چیکار کنین برای آشنایی با روش بافت آویز پرنده قلاب بافی با ما همراه باشین.

برای اونائی که مقداری به بافتنی وارد هستن بافت این آویز پرنده قلاب بافی خوشگل خیلی مشکل نیست!

می تونین این بافت های زیبا رو برای شروع مدرسه به بچه ها هدیه بدین.

روش بافت:

اول برای تنه پرنده به موتیف چند ضلعی می بافیم:

با 5 زنجیره و وصل کردن آخرین زنجیره به اولینش ، یه حلقه ساخته می شه.

1) 3 زنجیره قلاب می بافیم تا هم بجای یه پایه بلند به حساب بیاد و هم برای بافتن پایه بلندهای رج اول ارتفاع پیدا کنه.

باید 10 پایه بلند ببافیم که با 3 قلاب اولی که پایه بلند محسوب شد؛ می شه 11 تا.

آخرین پایه بلند را به بالای 3 زنجیره وصل می کنیم.

2) باز با 3 زنجیره قلاب به رج بعدی می ریم و داخل همونجایی که 3 قلاب شروع شده،

یک پایه بلند دیگه می بافیم.( قرار گذاشتیم 3 قلاب رو بجای اولین پایه بلند حساب کنیم)

پس حالا دو پایه بلند به شکل عدد 7 فارسی داریم.

که بنام ” دوپایه بلند هفتی شکل ” می شناسیمش.

[و برای هفتی شکلهای بعدی ؛ یک پایه بلند + یک زنجیره + یک پایه بلند] می بافیم.

برای خلاصه گویی بهش می گیم (دوپایه هفتی).

مابین پایه بلندهای رج قبل ،باید از این دوپایه هفتی ها ببافیم.

در تمام رج دوم، باید 11 تا دوپایه هفتی داشته باشیم.

آخرین پایه بلند را هم به بالای 3 زنجیره اول وصل می کنیم.

3) با 3 زنجیره قلاب به رج بعدی می ریم و در همون جایی که 3زنجیره شروع شده،

یه پایه بلند دیگه می بافیم تا اولین دوپایه بلند هفتی این رج را در اولین دوپایه بلند هفتی رج قبل،

بافته باشیم. در این رج مابین هر دوتا از دوپایه هفتی های رج قبل؛ یک پایه بلند تکی هم می بافیم.

بعد باز در دوپایه بلندهفتی بعدی رج قبل ، دوپایه بلند هفتی دوم این رج را هم بافته

+ یک پایه بلند تکی مابین 2 تا ازدوپایه های هفتی رج قبل…

به همین ترتیب تا انتهای رج.

و آخرین پایه بلند را به بالای 3 زنجیرۀ اول وصل می کنیم.

4) تمام رج ها تکرار رج سوم هست با این فرق که هر رج به پایه بلند تکی

که مابین دو پایه های هفتی می بافتیم ؛ یکی اضافه می شه.

بنابر این در این رج مابین دوپایه های هفتی رج قبل 2 عدد پایه بلند تکی خواهیم بافت

که یکیش بعد دوپایه هفتی اول در رج قبل و دومیش بعد پایه بلند تکی رج قبل بافته می شه.

رج پنجم هم مابین دوپایه بلندهای هفتی 3 عدد پایه بلند تکی خواهیم داشت و رج بعدش 4 عدد پایه بلند تکی و رج بعد 5 عدد پایه بلند تکی و …

هر چند رجی که به موتیف چند ضلعیتون اضافه کنین ،به همین ترتیب پیش خواهد رفت و هر چه بزرگتر بشه؛ موتیف چند ضلعی شکل واضح تری پیدا خواهد کرد.

حالا نوبت بافته نوک پرنده هست:بافت پرنده قلاب بافی - زن امروزی

بافت پرنده قلاب بافی - زن امروزیبافت پرنده قلاب بافی - زن امروزیبافت پرنده قلاب بافی - زن امروزیبافت پرنده قلاب بافی - زن امروزیبافت پرنده قلاب بافی - زن امروزینوک را به موتیف وصل می کنیم.بافت پرنده قلاب بافی - زن امروزی

بال های پرنده رو به این شکل می بافیم.بافت پرنده قلاب بافی - زن امروزیبافت پرنده قلاب بافی - زن امروزیبافت پرنده قلاب بافی - زن امروزیبافت پرنده قلاب بافی - زن امروزیموتیف رو از وسط تا کنین و بالها رو در جای مناسب بدوزین.

بافت پرنده قلاب بافی - زن امروزیدو تا دکمه به عنوان چشم بدوزین.

به میزان دلخواه زنجیر بزنین و به مرکز موتیف وصل کنین تا بند آویزتون بشه.بافت پرنده قلاب بافی - زن امروزی

برای تزیین بند آویز گل ببافین.بافت پرنده قلاب بافی - زن امروزی

مقداری زنجیر بزنین و وبط اونو یه پایین تنه وصل کنین انتهای اونو با هر چیزی که به نظرتون جالب تره به عنوان پا تزیین کنین.بافت پرنده قلاب بافی - زن امروزی

موتیف بدنه رو تا و با پنبه پر کنین. با سورن و نخ به هم بدوزین.بافت پرنده قلاب بافی - زن امروزی

بافت پرنده قلاب بافی - زن امروزیبافت پرنده قلاب بافی - زن امروزیمنبع: مجله تصویر زندگی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.