مرور برچسب

خاک رس

مراحل تهیه گل سفال گری

نوع معمولی گل سفال گری در نتیجه مخلوط کردن خاک رس و آب به وجود می آید . البته انواع گل های سرامیکی و پلیمری هم وجود دارد . این نوع گل برای خشک شدن به کوره احتیاج دارد. برای کارهای خانگی می توان از قرار دادن ظروف فلزی بر روی  شعله گاز ، جهت…

روش كار سفالساز امروزی

امـروز در پیـشهٔ فخاری چندین شعبه مختلف وجود دارد یعنی كوزه گر كَبَل مال (كَوَل مال یاكول مال) سنگینه ساز (عتیقه ساز). مهره سازی و كاشیپز (كاشیگر) مواد خام كوزه گری ، گل رس یا خاك رس است . چنانچه خاك از ناخالصیها پاك باشد همانطور كه آن را…