تابلو فرش

عنوان شغل:

بافنده خانگی تابلو فرش

تعريف شغل:

بافنده تابلو فرش، اصطلاحاً به فردی اطلاق می شود كه بتواند با انتخاب صحيح مواد اوليه، ابزار آلات، رجشمار و نقشه معين، در زمان مشخص يك تابلو فرش بدون عيب را به روش تركی یا فارسی با گره متقارن یا نامتقارن با رعايت اصول ايمنی و بهداشت ببافد.

فهرست توانايی های شغلی مورد نياز:

کلیه مراحل بافت که شامل گره زدن، پوددادن، قیچی زدن، نقشه خوانی، رفع عیوب در حین بافت وشیرازه دوزی ( کناره دوزی ) فرش و گلیم بافی ابتدا و انتهای بافت فرش می باشد.

در صورتی که بافنده، این مهارت را تجربی فرا گرفته باشد نیاز به آموزش ندارد. در غیر این صورت باید نسبت به فراگیری مهارت بافت تابلو فرش در آموزشگاه های مربوطه اقدام نماید.

داشتن گواهی مهارت بافنده فارسی یا ترکی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای و یا ارایه معرفی نامه از اتحادیه صنفی بافندگان و تولید کنندگان (استانهایی که اتحادیه صنفی ندارند از سازمان های صنعت، معدن و تجارت معرفی نامه بیاورند)

مواد اوليه و ابزار كار مورد نياز شغل:

 • دار قالیبافی متناسب
 • ابزار و ادوات بافت
 • مواد اولیه که شامل چله، پرزوپود می گردد
 • نقشه فرش

تابلو فرش - زن امروزیحداقل فضای مورد نياز:

یک اتاق 6 متری

واحد مسکونی آپارتمانی صرفاً امکان بافت قالیچه های تابلویی فراهم است و در ابعاد بیش از 3 متر برای همسایگان سر و صدا ایجاد می کند.

خانه های غیر آپارتمانی ( خانه های معمولی): برای تمامی دارهای قالیبافی

سایر ( چادر- کپر- آلونک – زاغه ): مناسب برای تمامی دارهای قالیبافی

استان ها و شهرستان های مناسب برای اين شغل:

سراسر کشور (شهر و روستا)

امکانات مورد نياز برای انجام شغل در واحد مسکونی:

 • برق (تك فاز)
 • آب (لوله کشی، غير لوله كشی)
 • اتاق مجزا
 • تجهیزات ایمنی
 • تهویه و نور مناسب

تابلو فرش - زن امروزیاستانداردهای انجام كار:

ساعت كار:

8 ساعت کار در هر شبانه روز ( قالیباف تمام وقت )

ايمنی:

 • استفاده از ماسک
 • کار در محل مناسب به لحاظ نور کافی
 • تهویه مناسب
 • دار و ابزار مناسب (بین هرساعت کار حداقل پنج دقیقه حرکات نرمشی مناسب مفاصل)

تابلو فرش - زن امروزیسازمان های حمايتی و نظارتی شغل:

مرکز ملی فرش ایران، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها در زمینه های نظارتی، آموزشی و بهداشتی و ایمنی نقش هدایتی دارند در زمینه بازاریابی. فروش وتهیه مواد اولیه نیز اعضا وابسته به تعاونی های قالیبافی از تعاونی مواد اولیه می گیرند و یا از پشتیبان و برای تک بافان خودشان از بازار مواد اولیه، تهیه می کنند.

دستگاه صادر كننده مجوز :

سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها، اتحادیه های صنفی قالیبافان و اتحادیه تعاونی های فرش دستباف روستایی

مجوزها و مدارک مورد نیاز:

کارت شناسایی صادره از سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان ها، اتحادیه های صنفی قالیبافان و اتحادیه تعاونی های فرش دستباف روستایی و شهری

بازارهای هدف محصولات:

کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، آمریکای لاتین، کانادا، استرالیا، کشورهای عربی خاورمیانه – شرق آسیا ( ژاپن وکره ) آفریقای جنوبی و مصرف داخل کشور

 قابليت صادرات محصولات:

عمده تولیدات براساس مصرف داخلی هدف گذاری گردیده و صادرات آن کمتر از 30 درصد می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.