آموزش بافت موتیف گل دو رنگ

قلاب بافی از هنرهای دستی جذاب و پر کاربرده که در برخی کشورها سبک های ویژه ای داره. آموزش بافتنی امروز را اختصاص دادیم به آموزش قلاب بافی ایرلندی و بافت موتیف گل زیبای دو رنگ.

نخ را 6 یا 7 بار دور انگشت می پیچیم.
قلاب را از زیر نخ ها رد کرده و نخ می گیریم.بافت موتیف گل - زن امروزی

نخ ها را از انگشت خارج کرده و گره می زنیم.بافت موتیف گل - زن امروزی

حلقه را با 30 پایه کوتاه پر می کنیم.بافت موتیف گل - زن امروزی

رج بعد هم روی هر گره یک پایه کوتاه می بافیم.بافت موتیف گل - زن امروزی

با بافت نامرئی وصل می کنیم.

7 زنجیره می بافیم .بافت موتیف گل - زن امروزی

یه گره کنار زنجیره ها یک پایه دوبل بلندو کشیده می زنیم.بافت موتیف گل - زن امروزی

برای بلندشدن پابه دوبل نخ را بیشتر می کشیم.

دو زنجیره می بافیم.بافت موتیف گل - زن امروزی

قلاب را وارد حلقه ایجاد شده کرده و نخ می گیرم .بافت موتیف گل - زن امروزی

نخ را می بافیم و روی قلاب نگه میداریم.بافت موتیف گل - زن امروزی

بافت موتیف گل - زن امروزینخ را روی قلاب نگه می داریم . (مثل بافت تونسی)

9 بار این کار ار انجام میدهیم تا 10 نخ روی قلاب داشته باشیم.بافت موتیف گل - زن امروزی

قلاب را به محل بافت پایه دوبل وارد کرده و نخ می گیریم.

بافت نامرئی می زنیم.بافت موتیف گل - زن امروزی

حاللا نخ را دور قلاب انداخته و دو تا دوتا می بافیم .بافت موتیف گل - زن امروزی

بافت ما به این شکل می شود.بافت موتیف گل - زن امروزی

سه زنجیره می بافیم.

مثل بافت برگ به حلقه پشتی پایه کوتاه می زنیم.بافت موتیف گل - زن امروزی

در کل تا انتها 11 پایه کوتاه می بافیم.

با بافت نامرئی به دانه کناری وصل می کنیم.بافت موتیف گل - زن امروزی

سه بافت نامرئی دیگر می بافیم و مجددا با 7 زنجیره بافت گلبرگ بعدی را شروع می کنیم.بافت موتیف گل - زن امروزی

7 گلبرگ می بافیم. نخ را محکم کرده می چینیم.بافت موتیف گل - زن امروزی

مرحله دوم بافت موتیف گل با رنگ دیگر 

نخ رنگ دیگر را گره زده و به اولین بافت نامرئی بین دو گلبرگ با بافت نامرئی وصل می کنیم.بافت موتیف گل - زن امروزی

یک پایه کوتاه روی بافت نامرئی دوم رج قبل می زنیم.

داخل حلقه 12 پایه کوتاه می بافیم. با بافت نامرئی به وسط گلبرگ آبی وصل می کنیم.بافت موتیف گل - زن امروزی

سه زنجیره بافته و از پشت به یک سوم طول گلبرگ وصل می کنیم.بافت موتیف گل - زن امروزی

بافت موتیف گل - زن امروزیسه زنجیره دیگر می بافیم و به پشت گلبرگ وصل می کنیم.بافت موتیف گل - زن امروزی

سه زنجیره بافته و با بافت نامرئی به بافت نامرئی رج قبل وصل می کنیم.

گلبرگ های بعدی را به همین ترتیب می بافیم.
نخ را محکم کرده می چینیم.

این هم آموزش قلاب بافی ایرلندی امروز و گل زیبای ما.بافت موتیف گل - زن امروزی

نمای پشت گلبافت موتیف گل - زن امروزی

منبع: تصویر زندگی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.