نکات ایمنی در هنگام رعد و برق

در برخی از فصول سال (معمولاً اواخر زمستان و يا فصل بهار)، در اثر برخورد توده های باردار ابر با يكديگر و آزادشدن مقادير زياد الكتريسيته ساكن موجود در اين ابرها، رعد و برق ايجاد می گردد . رعد و برق، تخليه الكتريكی است كه در اثر الكتريسيته ساكن بين دو ابر يا بين ابر و زمين ايجاد می شود .

رعايت نكات ايمنی در داخل ساختمان :

1-وقتی رعد و برق رخ می دهد ، در منزل بمانيد و بيرون نرويد؛ مگر آنكه لازم باشد .

2-به منظور جلوگيری از خطر آتش سوزی ناشی از صاعقه، يك برق گير بر روی ساختمان های بلند نصب كنيد .

3-از درها و پنجره ها، بخاری های ديواری، شوفاژها و يا ديگر هادی های الكتريكی دور شويد .

4-دو شاخه و وسايل برقی مانند تلويزيون و راديو را از برق بيرون بكشيد .

5-دو شاخه تلفن را نيز بيرون بكشيد و از كار كردن با تلفن خودداری كنيد .

6-چراغ برق را براي داشتن روشنايی مناسب روشن نگاه داريد. برخلاف عقيده ی عموم مردم اين كار خطر برخورد صاعقه با منزل شما را افزايش نخواهد داد.

7-پرده ها را بكشيد و از ايستادن در نزديكی پنجره ها خودداری كنيد .

رعايت نكات ايمنی در خارج از ساختمان :

1- از ايستادن در مناطق مرتفع، روی ساختمان های بلند، تپه، كوه يا هر ناحيه ی مرتفع ديگر، به شدت پرهيز كنيد .

2- از تجهيزاتی كه هادی جريان الكتريسيته هستند، استفاده نكنيد و در صورت وقوع رعد و برق، از آنها دوری كنيد . مانند تراكتور، موتور سيكلت، دوچرخه، بيل های فلزی و …

3- از درختان، سيم های برق( خصوصاً كابل های فشار قوی برق )، لوله ها يا ديگر سازه های فلزی دوری كنيد.

از حصارهای فلزی، خطوط برق و تلفن دور شويد .

4- از پناه گرفتن زير درختان پرهيز كنيد. ( زيرا به علت برخورد برق و حرارت حاصل از آن، امكان آتش سوزی وجود دارد؛ لذا بايد از اين كار خودداری كنيد)

5- زير سيم های برق هوايی، مخازن و شيشه ها پناه نگيريد؛ زيرا احتمال فروريختن و افتادن آنها وجود دارد .

6- در صورتی كه داخل قايق يا در حال شنا كردن هستيد، به سرعت از آب خارج شويد و بدن خود را خشك كنيد .

7- در صورتی كه در اتومبيل هستيد، از درختانی كه ممكن است روی آن بيفتد، دور شويد و سپس در جايی مناسب پارك كنيد و تا پايان خطر از وسيله نقليه خود خارج نشويد. اما از دست زدن به قسمت های فلزی اتومبيل خودداری كنيد .

8- اگر در جنگل هستيد، به سرعت از آنجا خارج شويد يا در زير درختان كوتاه پناه بگيريد .

با رعايت نكات ايمنی، امكان برخورد صاعقه با شما بسيار كم است و هيچ جای نگرانی نخواهد بود .

نكته : 

بدنی كه دچار صاعقه زدگی شده , حاوی الكتريسيته نيست و می توانيد كمك های اوليه ی ضروری را برای وی انجام دهيد . بنابراين از دست زدن به بدن افراد صاعقه زده هراس نداشته باشيد .

كمكهای اوليه

  • علائم حياتی مصدوم را بررسی کنید و در صورت نياز عمليات احيای قلبی ريوی انجام دهید.
  • مصدوم را به آرامش تشويق كنيد .
  • مصدوم را سريعاً به بيمارستان منتقل كنيد .

منبع: emdadgar.com

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.