مردان چگونه از قدرت خود استفاده کنند؟

اقتدار در مردان

خداوند مرد را برپایه اقتدار آفرید . اقتدار دو ترجمه دارد. یکی از آن دو، غلط است.

برداشت غلط این است که چون اقتدار در مرد تولید قدرت می کند، آقا از این قدرت برای سلطه استفاده کند. روح انسانی از سلطه بیزار است. حال سؤال این است که خداوندی که انسان را مختار آفرید، پس چرا مرد را مقتدر قرار داد؟ این با ذات آفرینش الهی در تعارض است.

پاسخ این است که خداوند، مرد را مقتدر آفرید تا او را پایه و ستون زندگی کند. مرد، محکم و زن، لطیف خلق شد.

اگر مرد از اقتدار، سلطه را برداشت کند و مورد استفاده قرار دهد، زن، از این نمای مرد، فراری است؛ در حالی که به نمای دیگر علاقمند است.

عشق زن و نیاز زن به مرد، از جهت تکیه گاه بودن مرد است.

لازمه اقتدار صحیح در مردان :

استحکام

تکیه گاه باید استحکام داشته باشد. خانم می گوید می خواهم مطلبی را به شوهرم بگویم، جرئت نمی کنم. ممکن است بدش بیاید، ناراحت شود؛ قهر کند؛ دلخور شود؛ می ترسد بیاید مطلبش را به مرد تکیه بدهد.

امنیت

استحکام برای تکیه گاهی کافی نیست. تکیه گاه باید امن هم باشد. به یک دیوار محکم، اگر خیس و رنگی باشد نمی توان تکیه داد. امن بودن، شرط دوم و لازمه ی اساسی دیگر در ارزش اقتدار مرد است. آقایان اگر می خواهید اقتدار شما مفهوم حقیقی داشته باشد بروید سراغ امنیت و استحکام.

منبع: دکتر حبشی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.