آموزش چین کش کردن پارچه

برای چین کش کردن پارچه، ابتدا درجه طول بخیه را از دوخت معمولی بیشتر می کنیم. سپس دو ردیف دوخت به فاصله یک یا نیم سانت می زنیم.

آموزش چین کش - زن امروزی

نخ را از هر دو طرف آزاد می گذاریم.آموزش چین کش - زن امروزی

اکنون نخ هر دو طرف را می کشیم تا چین بخورد.

آموزش چین کش - زن امروزی

دو طرف را بست می زنیم تا ثابت شود.
آموزش چین کش - زن امروزی

آموزش چین کش - زن امروزی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.