آموزش بافت رودوشی با دو میل

این مدل بافت رودوشی سه گوش زنانه از انتها بافته می شود و مدل گل های به کار رفته در آن و مدل بافت های دیگر به خوبی توضیح داده شده است.

بافت اشارپ زنانه به غیر از قابلیت گرما بخشی، به عنوان مکمل لباس ها و به قولی داشتن تیپ های فانتزی و جذاب نیز به کار می رود. با این آموزش بافتنی ما را همراهی نمایید.

مهارت های لازم برای بافت رودوشی

  • ژته: یک دانه اضافه کردن طوری که یک سوراخ ایجاد شود.
  • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
  • دو تا یکی جهت دار (جابجا): دانه اول و دوم را جا به جا کرده و دو تا یکی می کنید.

وسایل لازم برای بافت رودوشی

  • کاموا
  • میل شماره 3

روش بافت ارودوشی مدل لوزی

برای بافت اشارپ سه گوش با دو میل ابتدا ٥ دانه سر می اندازیم. سپس:

رج ١ و همه رج های رفت:

همه دانه ها از رو بافته می شوند.

رج ٢:

٢ دانه زیر، ١ ژته ، 1 دانه زیر، ١ ژته، ٢ دانه زیر

رج ٤:

٢ دانه زیر، ١ ژته، ٣ دانه زیر، ١ ژته، ٢ دانه زیر

رج ٦:

٢ دانه زیر، ١ ژته، ٥ دانه زیر، ١ ژته، ٢ دانه زیر

رج ٨:

٢ دانه زیر، ١ ژته، ٧ دانه زیر، ١ ژته، ٢ دانه زیر

رج ١٠:

2 دانه زیر، ١ ژته، ٩ دانه زیر، ١ ژته، ٢ دانه زیر

رج ١١:

همه دانه ها از رو بافته می شوند.

شروع بافت مدل گل

رج١٢ :

2 دانه زیر، ١ ژته، ٤ دانه زیر، از دور تا دور ژته ها دونه می گیریم و رو میل چپ می اندازیم و به زیر می بافیم ( وسط لوزی چون ژته نداریم از درون خود دانه نخ را بیرون می كشیم و می بافیم)، باقی دانه ها را تا ژته می بافیم و سپس، ١ ژته، ٢ دانه زیر ( كه همیشه تا انتهای كار ثابت است).

رج 13:

دانه های اصلی كار را ساده می بافیم، دانه های اضافه شده ی گل كه اینجا ١١ عدد است، یكی می كنیم.

توجه کنید: در این مرحله از بغل دو گل اضافه و باز می شود و این گل اول باید بسته شود.

رج ١٤:

 ٢ دانه زیر، ١ ژته، 1 دانه زیر ، ١ ژته، ٢ تا یكی، دانه ها را می بافیم تا به ٥ دانه مانده به آخر برسیم، ٢ تا یكی( برای دوتا یكی دانه ها را جابه جا می كنیم كه شكیل تر بیفتد)، ١ ژته، 1 دانه زیر، ١ ژته، ٢ دانه زیر

رج ١٥:

همه دانه ها را به همان صورت كه می بینیم می بافیم.

رج ١٦:

٢ دانه زیر، ١ ژته، (دقیقاً كاری كه در ابتدای كار انجام دادیم تكرار می كنیم) ٣ دانه زیر، ٢ تا یكی معمولی، ٤ دانه زیر، ٢ تا یكی جابجا، ١ ژته، ٣ دانه زیر، ١ ژته، ٢ دانه زیر.

حال تا طول دلخواه می توانید این مدل را ادامه دهید و یک رودوشی یا اشارپ زیبا برای خود ببافید.

منبع: setare

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.