آموزش بافت حاشیه با قلاب

این حاشیه قلاب بافی زیبا علاوه بر اینکه برای لباس های بافت ایرلندی کاربرد دارد، می توانید از آن برای تزیین شال، تزیین مانتو ، تزیین لباسهای مجلسی و حتی بعنوان کمربند استفاده کنید.

آموزش بافت حاشیه قلاب بافی

ابتدا ۷ زنجیره زده و در چهارمین زنجیره پایه بلند می بافیم.
۹ زنجیره زده و در چهارمی پایه بلند می بافیم .
تا طول دلخواه ۹ زنجیره و پایه بلند در چهارمین زنجیره را تکرار می کنیم.

قلاب بافی - زن امروزی۷ زنجیره زده و در حلقه ایجاد شده با پایه بلندها ۴ پایه دوبل بافته همه را یکی می کنیم. (هر پایه دوبل که می بافید نخ را روی قلاب نگهدارید)

قلاب بافی - زن امروزی

قلاب بافی - زن امروزی۸ زنجیره زده و ۴ پایه دوبل را بافته و یکی می کنیم.

قلاب بافی - زن امروزیالان دو گلبرگ گل بافته شده (نیم گل)
یک زنجیره بافته و مجددا ۴ پایه دوبل ببافید و یکی کنید. ۸ زنجیره و ۴ پایه دوبل یکی شود.

قلاب بافی - زن امروزیبه همین ترتیب در هر حلقه گلبرگ ها را می بافیم.

قلاب بافی - زن امروزی۴ زنجیره بافته و با بافت نامرئی یا مخفی به ابتدای سومین زنجیره از پایین(خط مرکزی) وصل می کنیم.

قلاب بافی - زن امروزی۴ زنجیره بافته و با ۴ پایه دوبل که یکی می شود مثل قبل نیمه دیگر گل ها را هم می بافیم.

قلاب بافی - زن امروزی۴ زنجیره بافته و با بافت نامرئی به ابتدای کار وصل می کنیم.

قلاب بافی - زن امروزیدور تادور کار را به ترتیب زیر پایه کوتاه می زنیم:
۵ پایه کوتاه در حلقه قبل گلبرگ
(۵ پایه کوتاه + پیکوت با ۳ زنجیره + ۵ پایه کوتاه) در حلقه بین گلبرگ

قلاب بافی - زن امروزیکار به این شکل می شود.

قلاب بافی - زن امروزیدر یک زنجیره بین گلها هم یک پایه کوتاه بافته و تکرار تا انتهای ردیف.

قلاب بافی - زن امروزیهمانطور که در شکل می بینید پیکوت بافت عرض حاشیه بزرگتر و با ۴ زنجیره است.

منبع: تصویر زندگی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.