رابطه عفاف و سلامت نسل

تحریکات جنسی که در حواس پنج گانه آدمی به وجود می آید، بر روی سیستم تولید نسل او نقش مؤثری دارد.

دانشمندان معتقدند تحریکاتی که در چشم به وجود می آید، بر غده هیپوفیز که غده کوچکی در زیر مغز است، اثر می گذارد. این غده، شش هورمون تولید می کند که سه نوع آن، بر روی سیستم تولید نسل، تأثیر دارد.

نگاه به زنان بد حجاب و فیلم های محرک که چنین اثری را به همراه دارد، در نهایت به تأثیر منفی در فرزندان و اختلالات وراثتی منتهی می شود.

زنان و دختران خودنما، تأثیر ناروا و غیر قابل بخششی بر سلامت نسل های آینده اجتماع خواهند گذاشت که آن ها خود از اختلالات وراثتی بیزارند و یکی از فلسفه های عفاف و حجاب دینی، پیشگیری از چنین آثاری است.

حضرت شعیب علیه السلام یکی از دختران خود را به عقد حضرت موسی علیه السلام درآورد و مقرر گردید که او مدت 8 یا 10 سال در خدمت حضرت شعیب باشد. وقتی مدت خدمت گذاری به پایان رسید، عرض کرد: آیا چیزی به من خواهی داد؟ شعیب فرمود: همه گوسفندان سیاه و سفیدی که امسال زاییده شوند، از آن تو باشند. وقتی موسی می خواست گوسفندان را جفت گیری دهد، پوست بخشی از عصای خود را کند و قسمت هایی را به حال خود واگذارد و آن را در وسط آغل گوسفندان، فرو برد و بر آن پارچه سیاه و سفیدی انداخت و سپس گوسفندان نر به این چوب و پارچه سیاه و سفید نگاه می کردند و جفتگیری می کردند و در نتیجه نوزاد آن ها جملگی  سیاه و سفید زاییده شدند.(تفسیر نورالثقلین، ج 4)

منبع: بهداشت ازدواج از نظر اسلام، دکتر صانعی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.