بانوی برتر

زن امروزی در نظر دارد در راستای تکریم و ایجاد انگیزه مبتنی بر ویژگی های اسلامی و ایرانی، بانوان برتر ایرانی را در زمینه های مختلف معرفی نماید. شما نیز می توانید در صورت داشتن ویژگی های زیر یا شاخصه ای که بتوان با اتکا به آن در بخش بانوی برتر شرکت نمود، خودتان، دوستان یا بانوی مورد علاقه خود را به ما معرفی نمایید.

ویژگی های بانوی برتر :

کارآفرین ، شخصیت علمی و حوزوی ، هنرمند – فعال فرهنگی ، حافظ قرآن ، ورزشکار ، مخترع ، مادر و همسر نمونه ، دانش آموز و دانشجوی نمونه ، فرزند نمونه ، فعال اقتصادی ، فعال اجتماعی ، پزشک و پرستار ، خیرین ، کارمند نمونه ، سایر…