بازی سازی

آشنایی با پیش تولید

آشنایی با پیش تولید چگونه‌ جذابیت و عملیاتی بودن یک ایده‌ی اولیه برای ساخت یک بازی ویدیویی مشخص می‌شود؟ برای فهمیدن پاسخ این سوال با ما همراه شوید تا اولین مرحله‌ی تولید یک بازی ویدیویی یا همان پیش‌تولید را با هم بررسی کنیم.…