مرور دسته بندی

صنایع چوب

منبت کاری

منبت کاری چوب نام یکی از صنایع دستی ایران می‌باشد که ریشهٔ کلمهٔ منبت از کلمهٔ نبات گرفته شده و به معنی رویانیده می‌باشد؛ و به این دلیل بوده است که برجستگی گل و گیاه بر روی چوب،سنگ، و مانند روئیدن گیاه بر روی آن بوده است. هنر منبت که در آن…