آموزش دوخت عروسک گربه نمدی

مراحل دوخت عروسک گربه نمدی
عروسک گربه نمدی - زن امروزی

عروسک گربه نمدی - زن امروزی

عروسک گربه نمدی - زن امروزی

گوش عروسک
عروسک گربه نمدی - زن امروزی

متصل کردن گوش به سر
عروسک گربه نمدی - زن امروزی

دست و پای عروسک
عروسک گربه نمدی - زن امروزی

عروسک گربه نمدی - زن امروزی

دوخت دست و پا
عروسک گربه نمدی - زن امروزی

عروسک گربه نمدی - زن امروزی

عروسک گربه نمدی - زن امروزی

لباس عروسک
عروسک گربه نمدی - زن امروزی

عروسک گربه نمدی - زن امروزی

کیف و کفش عروسک
عروسک گربه نمدی - زن امروزی

عروسک گربه نمدی - زن امروزی

آموزش پاپیون سر عروسک
عروسک گربه نمدی - زن امروزی

عروسک گربه نمدی - زن امروزی

اینم عروسک زیبای شما
عروسک گربه نمدی - زن امروزی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.