آموزش جادکمه زدن

جادکمه، کوک زیگزاگ فشرده ای است که با استفاده از پایه جادکمه بر روی قسمت های مورد نظر لباس دوخته می شود.

دوخت جادکمه کار سختی نیست. با ما همراه شوید با این آموزش:

برای جادکمه زدن با هر چرخی باید تنظیمات مربوط به جادکمه را انجام دهیم. به این صورت که پایه دوخت را تنظیم می کنیم. چرخ را روی حالت جادکمه زن می گذاریم. طول دوخت را تنظیم می کنیم. هر چه به صفر نزدیک تر شود، جادکمه فشرده تر می شود.

پس از تنظیمات چرخ، پایه جادکمه را به چرخ متصل کنید.دوخت جادکمه - زن امروزی

جای اولین دکمه را از بالای لباس، مشخص کنید و شروع کنید به دوخت اولین جادکمه.دوخت جادکمه - زن امروزی

با شماره یک، سمت چپ را تا پایین بدوزید. وقتی رسیدید به انتهای جادکمه، اهرم تنظیم پایه را روی حالت دوخت افقی جادکمه بگذارید، دوخت بزنید و دوباره اهرم را تنظیم کرده و سمت راست جادکمه را دوخت بزنید. سپس تغییر مسیر بدهید و بالای جادکمه را هم دوخت بزنید.

پس از دوخت جادکمه، با استفاده از بشکاف یا نخ چین، داخل جادکمه را باز کنید. مواظب باشید کوک های انتهای جادکمه، پاره نشود.

نکته:

در لباس های زنانه، جادکمه، طرف راست و در لباس های مردانه، سمت چپ، دوخت می شود.

اندازه جادکمه، با توجه به اندازه دکمه تنظیم می شود. می توانید برای امتحان، روی یک تکه پارچه، جادکمه را بزنید و با بشکاف باز کنید و ببینید دکمه از جادکمه عبور می کند یا نه.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.