آموزش دوخت کلاه نوزاد

دوخت کلاه برای نوزادان ساده است و نیازی به آموزش ویژه یا مهارت خاصی ندارد.

برای دوخت نیاز دارید به:

  • پارچه تریکوی نرم
  • قیچی
  • نخ و سوزن و یا چرخ خیاطیکلاه نوزاد - زن امروزی

دوخت کلاه نوزاد:

می توانید از کلاه نوزادتان برای الگو استفاده کنید. در غیر این صورت دور سر نوزاد را اندازه گرفته، تقسیم بر دو کنید و طول لبه را بر این اساس مشخص نمایید.

پارچه را دو لا پهن کنید. الگو یا کلاه خود را بر روی پارچه بیندازید و دور آن را قیچی کنید.کلاه نوزاد - زن امروزیبرای قسمت لبه کلاه، یک مستطیل با طول دور کلاه  و بلندی حدود 10 سانت دربیاورید. البته بلندی آن بستگی به میزان برگردان کلاه دارد.کلاه نوزاد - زن امروزی

قسمت هلال کلاه را سردوز کنید و دوخت بزنید. دو لبه مستطیل را روی هم برگردانید و لبه آن را دوخت بزنید.کلاه نوزاد - زن امروزی

اکنون قسمت مستطیل را برگردانده و دولا می کنیم .کلاه نوزاد - زن امروزی

تکه مستطیل را داخل کلاه قرار داده، لبه ها را فیکس کرده و دوخت می زنیم.کلاه نوزاد - زن امروزیمی توانید با استفاده از سنجاق ته گرد، دو تکه را ثابت نگه داشته و بعد دوخت بزنید.کلاه نوزاد - زن امروزی

کلاه نوزاد - زن امروزیبعد از دوختن، لبه را بیرون آورده و به طرف بیرون برگردانید.کلاه نوزاد - زن امروزی

کلاه نوزاد شما آماده است.کلاه نوزاد - زن امروزیمی توانید با استفاده از تکه پارچه های کوچک برای کلاه، گل درست کرده و آن را تزیین کنید. به این صورت:

برای ایجاد گل، 5 گلبرگ به شکل گرد و 4 گلبرگ گرد با سایز کوچکتر از روی پارچه مورد نظر دربیاورید.کلاه نوزاد - زن امروزی

4 عدد از سایز بزرگ را به ترتیب تصویر، دو بار تا بزنید و روی یک تکه بزرگ بگذارید.کلاه نوزاد - زن امروزیردیف دوم را که کوچکتر است، مانند تصویر روی ردیف اول بگذارید و با استفاده از سوزن و نخ، آن را دوخت بزنید.کلاه نوزاد - زن امروزی

کلاه نوزاد - زن امروزیاکنون با استفاده از سوزن و نخ، گل را روی کلاه بدوزید.کلاه نوزاد - زن امروزی

جنس پارچه انتخابی برای دوخت کلاه نوزاد، بستگی به فصل دارد. می توانید از پارچه های نخی، تریکو و انواع بافت، به تناسب فصل استفاده کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.