مسگری

مسگری یکی از بهترین صنایع دستی کهن ایران است. اشیا و ظروف مسی دست ساز از زمان های دور در موزه ها قابل مشاهده هستند. از جمله مراکز عمده این هنر شهرهای کاشان، اصفهان، کرمان و شیراز می باشد.

روش کار :

مسگری - صنایع دستی و سوغاتی - زن امروزیدر آن دوران ابتدا استاد کار گدازنده شمش و قطعات مس را به ورق مس تبدیل می کرد. برای این منظور وی کوره یا بوته ای که شبیه به بوته ریخته گری بود به کار می برد و بوته ها را با انبر کج ویژه از کوره خارج می کرد و فلز گداخته را در قالب های شمش (ریجه) می ریخت.

کار اصلی او آن بود که شمش را بکوبد و به ورق تبدیل کند، این کار چکش زدن یا چکش کاری با کمک یک یا دو نفر چکش کار در دو مرحله کاملا متمایز انجام می شد. یعنی نخست فلز را با چکش کف تخت می کوبیدند، یا به اصطلاح خودشان وا میچیدند و بعد با چکش چهار سو آن را صاف می کردند.

Mesghari-handicrafts-souvenirs-3-www.zanemroozi.comدر این هنگام فلز دیگر چکش خور نبود و باید تاب دیده یا دست افشار می گردید. که این کار را با حرارت دادن مجدد فلز انجام می دادند. این فرایند ادامه می یافت تا اینکه اندازه صحیح و ضخامت مورد نیاز به دست می آمد. گدازنده مس هدفش این بود که تا آنجا که ممکن بود فلز را مطابق شکلی که مورد احتیاج مسگر است تهیه کند.

کارگاههای کوچکتر کار مس گدازی را خود مسگر انجام می داد و ورقه ساخته شده یا شمشهای حاضر شده مس را از کارگاههای گداز مس می خریدو یا مس قراضه را خودش آب می کرد و به شمش و سپس ورق تبدیل می نمود. محصول عمده مسگری ظروفی با شکلها و اندازه های گوناگون است. ظروف کوچک را از یک تکه مس چکش کاری می کنند و اغلب تو گود هستند.

مسگری - صنایع دستی و سوغاتی - زن امروزیدر این مورد ابتدا مس را باز می کنند و پس از هر دور باز کردن یک تاب به آن می دهند اشیا بزرگتر را نیز به همین طریق از ورقه های گرد بدست می آورند. این کاری است که احتیاج به مهارت و استادی بسیار دارد. با آمدن کارخانه نورد مس و تهیه ورق مس ره بصورت صنعتی کارگاههای گداز مس از میان رفتند. امروزه مراحل تهیه ظروف مسی هم بطور عمده با کمک دستگاههای برقی انجام می شود که این به علت افزایش تقاضای بازار و پایین آوردند قیمت تمام شده محصول است. هرچند هنوز هم ذوق هنری استاد کار سازنده در زیبایی و کمال ظروف ساخته شده نقش اصلی را دارد.

منبع: بیتوته

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.