فلسفه پوشش زن

خداوند حکیم، زن و مرد را با سرشتی منحصر به فرد، آفریده است و بر همان اساس و در راستای سعادت آن ها، برنامه ای فرستاده که همه ابعاد زندگی شان را تحت پوشش خود قرار  می دهد.

زن امروزی با ذهنی پویا، به دنبال حکمت و چرایی بایدهای زندگی اش است؛ هرچند که به حکم بندگی، تسلیم خواسته های حکیمانه معبودش می باشد.

در گذشته، گاه، عواملی چون عدم امنیت، در روی آوردن به پوشش ، بی اثر نبوده است؛ ولی با توجه به این که این امر، در همه زمانها و مکانها وجود داشته، علت اصلی آن را باید در جای دیگر، جستجو نمود. در اصلی ثابت در وجود بشر به نام فطرت.

حیا و پوشش ، تدبیری است که خود زن، با یک نوع الهام، برای گرانبها کردن خود و حفظ موقعیت خود در برابر مرد، به کار برده است. (مسأله حجاب، شهید مطهری: 62)

ویل دورانت، مورخ معروف می گوید: زنان دریافتند که دست و دل بازی، مایه طعن و تحقیر است و این امر را به دختران خود نیز یاد دادند. (همان: 63)

فلسفه پوشش زن

پوشش ، حکمی نیست که اسلام، آن را ابداع کرده باشد؛ بلکه با تأیید این امر فطری، نگرشی خاص به ابعاد مختلف آن دارد.

اسلام، نگاهی همه جانبه به مسأله حجاب دارد. چرایی حجاب را می توان از جنبه روانی، خانوادگی، اجتماعی و شخصیت خود زن، مورد نظر قرار داد.

نبودن حریم میان زن و مرد و آزادی معاشرت های بی بند و بار، هیجانها و التهاب های جنسی را فزونی می بخشد و تقاضای رابطه جنسی را به صورت یک عطش روحی و یک خواست اشباع نشدنی، در می آورد. (همان: 77)

اختصاص لذات جنسی به محیط خانواده، روابط و پیوند میان زن و شوهر را محکم می کند. عکس این مطلب نیز صحیح است. اگر محیط جامعه، عرصه خودآرایی زنان باشد، و مردان، به راحتی از جاذبه های زنانه، سوء استفاده نمایند، میل به تشکیل خانواده، کم می شود.

طبق آزمایشات دانشمندان آلمانی، امواج نامرئی الکتریسیته مثبت از مردان و الکتریسته منفی از زنان، ساطع می شود و بر طبق آن، یکدیگر را جذب می کنند و هیچ عاملی نمی تواند از آن، جلوگیری کند. وجود حجاب و پوشش در روابط زن و مرد ، مانند عایق برای سیم های مثبت و منفی، برای جلوگیری از خطر است. (برای چشم هایت: 31)

پوشش زن ، برخلاف آنچه برخی می پندارند، مانع فعالیتهای اجتماعی، علمی و فرهنگی و اقتصادی زنان نیست؛ بلکه با حفظ حریم و رعایت پوشش ، بستر فعالیتهای سالم اجتماعی، فراهم می گردد.

از طرفی، هر اندازه زن، متین تر و با وقار تر و عفیف تر در جامعه، حضور یابد، بر احترامش افزوده می شود. زنان خودنما، برای مردان، مطلوبیت جنسی دارند و چه بسا از طرف بعضی نا اهلان، مورد آزار قرار گیرند.

بنابراین از دلایل مهم حجاب برای زنان، حفظ شخصیت و امنیت ایشان است. خداوند، در سوره احزاب، آیه 59 می فرماید: ای پیامبر به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: جلباب های خود را بر خویش فرو افکنند. این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است.

پوشش زن را می توان به درختی تشبیه کرد که میوه و ثمرش، برای زن است و سایه سارش برای جامعه.

 اختصاصی زن امروزی       

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.