صدقه در راه خدا و بیانات قرآن

صدقه در راه خدا :

یکی از مزایا اسلام این است که کار های اجتماعی آن به صورت عبادت بوده و از این طریق در میان مردم انگیزه برای انجام خود پدید می آورد.

کمک به مستمندان آن گاه که برای خدا باشد صدقه نامیده می شود و از این کار از نظر عوالم غیبی تاثیر عجیبی دارد تا آنجا که می توان از طریق آن بر طول عمر افزود و اجل را به تاخیر انداخت.

صدقه در راه خدا و بیانات اسلام در این مورد:

1- آیا نمی دانند که تنها خداوند توبه را از بندگانش می پذیرد و صدقات را می گیرد و خداوند توبه پذیر و مهربان است.

(سوره توبه آیه 104 )

2- خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و خداوند هیچ انسان ناسپاس گنه کار را دوست نمی دارد. (سوره بقره آیه  276)

3- اگر انفاقها  را آشکار کنید خوب است . و اگر آنها را مخفی ساخته  به نیازمندان بدهید برای شما بهتر است و قسمتی از گناهان شما را می پوشاند (و در پرتو بخشش در راه خدا بخشوده خواهید شد) و خداوند به هر آنچه انجام می دهید آگاه است. (سوره بقره آیه 271)

4- در بسیاری از سخنان درگوشی ( و جلسات محرمانه ) آنان خیر و سودی نیست مگر کسی که (به این وسیله ) امر به کمک به دیگران یا کار نیک یا اصلاح در میان مردم کند. و هر کس برای خوشنودی خدا چنین کند پاداش بزرگی به او خواهیم داد. ( سوره نساء آیه 114)

صدقه در راه خدا
صدقه در راه خدا

5- مردان مسلمان و زنان مسلمان ، مردان با ایمان و زنان باایمان، مردان مطیع فرمان خدا و زنانی که از فرمان خدا اطاعت می کنند، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا ، مردان با خشوع و زنان با خشوع ، مردان انفاق گر و زنان انفاق کننده، مردان روزه دار و زنانی که روزه می دارند، مردانی که دامان خود را از آلودگی به بی عفتی حفظ می کنند و زنانی که پاکدامنند و مردانی که بسیار به یاد خدا هستند و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند، خداوند برای همه آنان مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است. (سوره احزاب آیه 35 )

6- کسانی که از صدقات مومنان فرمانبر عیبجویی می کنند و آنانی را که دسترسی جز به مقدار (ناچیز) توانایی شان ندارند مسخره می نمایند، خدا آنان را مسخره می کند و برای آنان عذاب دردناکی است. (سوره توبه آیه 79 )

7- مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده و کسانی که به خداوند قرض الحسنه دادند برای آنان چند برابر است و برای آنان پاداش کریمانه است. (سوره حدید آیه 18 )

برگرفته از کتاب بهزیستی و تامین اجتماعی در اسلام – نویسندگان : مالک محمودی و ابراهیم بهادری (زیر نظر حضرت آیت الله العظمی جعفر سبحانی)

سبک زندگی خانواده ایرانی

اختصاصی زن امروزی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.