اوقات فراغت را تلف نكنيد

اوقات فراغت را تلف نكنيد

اوقات فراغت را تلف نكنيد : كارهاى خانه‏ دارى به قدرى زياد است كه يك بانوى خانه‏ دار اگربخواهد بخوبى انجام وظيفه كند اكثر اوقاتش را اشغال خواهد كرد.
مخصوصا اگر داراى چندين فرزند قد و نيم قد باشد.ليكن در عين حال اكثربانوان اوقات فراغتى هم دارند.
هر كسى مواقع بيكارى خويش را به يك جور ميگذراند.دست ه‏ا ى‏از بانوان آنها را بيهوده تلف نموده كار سودمندى انجام نميدهند.يا بدون ‏هدف در خيابانها پرسه ميزنند،يا زن ديگرى را پيدا كرده به سخنانى ‏مشغول ميشوند كه صد من آنها يك قران ارزش ندارد.يا به سخنان مكرر ونغمه‏ هايى گوش ميدهند كه جز تضييع وقت و ضعف اعصاب و فساد اخلاق ‏نتيجه ‏اى در بر ندارد.اين دسته يقينا ضرر ميكنند زيرا اولا اوقات فراغت‏ نيز از عمر انسان محسوب ميشوند،و تلف نمودن آنها پشيمانى دارد.

دوران زندگى چنان كوتاه است كه هنوز چشم نگشوده بايد ديده فرو بنديم.

اوقات فراغت را تلف نكنيد : شگفتا اگر اندك پولى را از دست ‏بدهيم اندوهگين ميشويم ليكن از تلف‏ شدن عمر ملالى بخاطر نميآوريم!يك انسان عاقل ساعتها بلكه دقائق عمرگرانمايه خويش را غنيمت ‏شمرده حداكثر استفاده را از آنها مى‏برد.ازهمين اوقات فراغت چه استفاده‏ هاى ارزنده‏ اى ميتوان برد! ثانيا خودبيكارى زيان بخش بوده آثار و عواقب بدى را در بر دارد.بسيارى از بيماريهاى عصبى و روانى كه اكثر خانم ها از آنها شكوه دارند در اثر بيكارى بوجود ميآيند.آدم بيكار به فكر فرو ميرود و براى خويشتن غم وغصه پيدا ميكند.پشت ‏سر غم و غصه هم ضعف اعصاب و پريشانى روح ‏خواهد آمد.خوشبخت كسى است كه غرق كار باشد و بدبخت كسى است‏ كه اوقات فراغتى داشته باشد كه درباره خوشبختى و بدبختى خويشتن‏ فكر كند.اشتغال به كار بسيار لذت بخش ميباشد.اشخاص بيكار غالبا پژمرده و افسرده ‏اند.

حيف نيست انسان عمر گرانمايه خويش را بيهوده تلف كند ونتيجه ‏اى از آن نگيرد؟!

اوقات فراغت را تلف نكنيد : خانم محترم،شما ميتوانيد از همين اوقات فراغت گر چه كم وكوتاه باشند استفاده ‏هاى هنگفتى ببريد.ميتوانيد به كارهاى علمى بپردازيد.
بر حسب ذوق خودتان و مشورت با شوهرتان يك رشته علمى را انتخاب‏ كنيد.كتابهاى مربوط به آن رشته را تهيه نموده در ساعت هاى فراغت ‏مشغول مطالعه شويد و روز بروز بر فضائل و كمالات خودتان بيفزاييد.
انتخاب رشته به سليقه شما بستگى دارد.فيزيك و شيمى،هيئت ونجوم،جامع ه‏شناسى،حقوق، روانشناسى،تفسير قرآن،فلسفه و كلام،علم‏اخلاق،تاريخ و ادبيات هر يك از اين رشته‏ ها يا علوم ديگر را ميتوانيدانتخاب كنيد و در اطرافش به مطالعه و تحقيق بپردازيد.بعد از اينكه ‏بخواندن كتاب مانوس شديد از كتاب خواندن لذت خواهيد برد و درك ‏ميكنيد كه چه حقائق شيرين و دلپذيرى در كتابها وجود دارد.
بدينوسيله بهترين سرگرمى و تفريح را خواهيد داشت.و روز بروز بر فضائل و كمالات شما افزوده خواهد شد و اگر پشتكار داشته باشيد در همان رشته تخصص پيدا ميكنيد و ميتوانيد بدينوسيله خدمات علمى ‏ارزنده‏اى از خودتان بيادگار بگذاريد. ميتوانيد مقالات سودمندى تهيه‏ نموده براى روزنامه ‏ها و مجلات بفرستيد. ميتوانيد كتابهاى مفيدى بنويسيد و در اختيار مردم بگذاريد.بدينوسيله هم شخصيت و احترام شما زيادميشود ، هم آثار گران بهايى از خودتان بيادگار ميگذاريد و ممكن است ازهمين راه درآمدى هم پيدا كنيد.مبادا خيال كنيد كه با انجام امور خانه ‏دارى‏ نمي توان بدين موفقيت‏ هاى بزرگ نائل شد.اگر سعى و همت داشته باشيدپيروزى شما حتمى خواهد بود.گمان نكن بانوان بزرگ كه آثار گران بهايى‏ از خويشتن بيادگار گذاشته ‏اند بيكار بوده‏ اند.
اوقات فراغت را تلف نكنيد : آنان نيز شغل خانه‏ دارى را انجام ميداده ‏اند ليكن اوقات فراغت‏ خودشان را بيهوده تلف نميكرده‏ اند.بانو دورتى كارنگى كه يك كتاب‏ ارزنده و پر فروشى تاليف نموده بانوى خانه‏ دارى بوده كه هم امور خانه رابخوبى انجام ميداده هم در كارهاى علمى به شوهرش ديل كارنگى كمك‏ ميكرده هم به مطالعه و نوشتن كتاب اشتغال داشته است.مينويسد:من خودقسمت اعظم اين كتاب را در فرصت دو ساعتى كه روزانه هنگام خواب‏ طفل كوچكم بدست ميآوردم نوشتم.بسيارى از مطالعات ضرورى را درمواقعى كه زير دستگاه خشك كننده مو در آرايشگاه نشسته بودم انجام‏ دادم. (9) در ميان بانوان،دانشمندان و نويسندگان زبردستى ديده ميشود كه‏ خدمات علمى گران بهايى انجام داده و آثار بزرگى از خويشتن باقى‏ گذاشته‏ اند.شما هم اگر همت و پشتكار داشته باشيد ميتوانيد در اين قبيل‏ كارها دوشادوش مردها پيشرفت نماييد.اگر شوهر شما يك نفر دانشمند و اهل تحقيق باشد ميتوانيد در كارهاى علمى باو كمك و همكارى كنيد.يامشتركا به مطالعه و تحقيق بپردازيد.حيف نيست ‏يك خانم تحصيل كرده‏ يك مرتبه تحصيلاتش را كنار بگذارد و از مطالعه و تحقيق دست‏بردارد؟!
اوقات فراغت را تلف نكنيد : حضرت على عليه السلام فرمود:هيچ گنجى بهتر از دانش نيست. (10) حضرت ‏باقر عليه السلام فرمود:هر كس شبانه ‏روز خويش را در طلب دانش صرف‏ كند رحمت‏ خدا شامل حالش خواهد شد. (11)
اگر حوصله مطالعه و تحقيق نداريد ميتوانيد يك رشته از كارها ى‏هنرى و دستى را ياد بگيريد و در اوقات فراغت مشغول باشيد مثلا خياطى،گلدوزى،نقاشى،گلسازى،بافندگى كارهاى خوبى هستند هر يك از آنهارا كه دوست ميداريد ياد بگيريد و انجام دهيد.بدينوسيله هم سرگرمى ‏خوبى خواهيد داشت هم ذوق و هنر خويش را نمايان مى‏سازيد،هم ‏درآمدى پيدا ميكنيد كه ميتوانيد به بودجه خانوادگى كمك نماييد.
اسلام نيز كارهاى دستى را براى سرگرمى بانوان انتخاب نموده ‏رسول خدا صلى الله عليه و آله ميفرمايد:اشتغال بريسندگى براى بانوان‏ سرگرمى خوبى است. (12)

منبع : مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.