آیا می دانید فلسفه آب ریختن پشت سر مسافر چیست ؟

بهتر است انسان کاری را که می خواهد انجام دهد دلیل آن را هم بداند ما گاه کارهایی را انجام میدهیم ولی علت آن ها را نمی دانیم و میگوییم رسم است یا شگون دارد یا ندارد .مثل همین آب ریختن پشت سر مسافر، آیا می دانستید چرا پشت سر مسافر آب بر زمین می ریزند؟ ما دلیل آن را برایتان میگوییم تا این بار که این کار را کردید آگاهانه باشد.

هرمزان در سمت فرمانداری خوزستان انجام وظیفه می‌كرد. هرمزان كه یكی از فرمانداران جنگ قادسیّه بود .بعد از نبردی در شهر شوشتر و زمانی كه هرمزان در نتیجه خیانت یك نفر با وضعی ناامید كننده روبرو شد ،نخست در قلعه‌ای پناه گرفت و به ابوموسی اشعری ،فرمانده تازیها آگاهی داد كه هر گاه او را امان دهد ،خود را تسلیم وی خواهد كرد .ابوموسی اشعری نیز موافقت كرد از كشتن او بگذرد و وی را به مدینه نزد عمربن الخطاب بفرستد تا خلیفه درباره او تصمیم بگیرد. با این وجود ،ابوموسی اشعری دستور داد ،تمام 900 نفر سربازان هرمزان را كه در آن قلعه اسیر شده بودند، گردن بزنند.

پس از اینكه تازیها هرمزان را وارد مدینه كردند ، … لباس رسمی هرمزان را كه ردائی از دیبای زربفت بود كه تازیها تا آن زمان به چشم ندیده بودند ،به او پوشاندند و تاج جواهرنشان او را كه « آذین » نام داشت ،بر سرش گذاشتند و ویرا به مسجدی كه عمر در آن خفته بود ،بردند تا عمر تكلیف هرمزان را تعیین سازد .عمر در گوشه‌ای از مسجد خفته و تازیانه‌ای زیر سر خود گذاشته بود .هرمزان ،پس از ورود به مسجد ،نگاهی به اطراف انداخت و پرسش كرد : « پس امیرالمؤمنین كجاست ؟ » تازیهای نگهبان به عمر اشاره‌ای كردند و پاسخ دادند : « مگر نمی‌بینی، آن امیرالمؤمنین است .»

… سپس عمر از خواب برخاست .عمر نخست كمی با هرمزان گفتگو كرد و سپس فرمان داد ،او را بكشند.

هرمزان درخواست كرد ،پیش از كشته شدن به او كمی آب آشامیدنی بدهند .عمر با درخواست هرمزان موافقت كرد و هنگامی كه ظرف آب را به دست هرمزان دادند ،او در آشامیدن آب درنگ كرد .عمر سبب این كار را پرسش نمود. هرمزان پاسخ داد ،بیم دارم ،در هنگام نوشیدن آب ،مرا بكشند .عمر قول داد تا آن آب را ننوشد ،كشته نخواهد شد .پس از اینكه هرمزان از عمر این قول را گرفت ،آب را بر زمین ریخت .عمر نیز ناچار به قول خود وفا كرد و از كشتن او درگذشت .این باعث بوجود آمدن فلسفه ای شد که با ریختن آب بر زمین ،یعنی زندگی دوباره به شخصی داده می شود تا مسافر برود و سالم بماند.

منبع : تبیان

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.