آموزش تصویری بافت رومیزی ملیله منجوق بافی

رومیزی ملیله منجوق بافی

در این مطلب آموزش درست کردن و بافت رومیزی با منجوق و ملیله ارائه شده است. امیدواریم آموزش تصویری ساخت رومیزی ملیله منجوق دوزی مورد توجه شما قرار گیرد.

آموزش بافت رومیزی ملیله منجوق بافی 

نخ و سوزن را آماده می کنیم، ۱۱ عدد منجوق را از سوزن رد می کنیم.

سوزن را از اولین منجوق که در نخ کرده بودیم دوباره رد کرده تا دایره ای درست شود.

رومیزی ملیله منجوق بافی - زن امروزی

بعد از درست کردن دایره ، ۱ ملیله، ۳ منجوق و دوباره ۱ ملیله از سوزن رد می کنیم.

رومیزی ملیله منجوق بافی - زن امروزی

سوزن را از منجوق اول رد می کنیم.

رومیزی ملیله منجوق بافی - زن امروزی

سوزن را بعد از رد کردن از منجوق ، برگردانده و دوباره از پایین ملیله سوزن را به سمت بالا هدایت کنید.

رومیزی ملیله منجوق بافی - زن امروزی

حالا ۳ منجوق و ۱ ملیله در سوزن بیندازید.

دوباره از دایره پایین از منجوق بعدی سوزن را رد می کنیم.

دوباره سوزن را از ملیله رد کرده به سمت بالا هدایت کنید.

رومیزی ملیله منجوق بافی - زن امروزی

بافت را تا آخر انجام دهید.

برای آخرین رج ۳ منجوق را وارد سوزن کرده و از اولین منجوق های بافته شده، از ۲ منجوق ردیف کنید.مانند تصویر.

رومیزی ملیله منجوق بافی - زن امروزی

برای محکم کردن یک بار دیگر سوزن را از آخرین منجوق ردیف می کنیم تا بست محکمی بخورد.

۵ منجوق وارد سوزن کنید و از منجوق وسطی ردیف قبل رد کنید.

رومیزی ملیله منجوق بافی - زن امروزی

بافت را تا انتها انجام دهید.در مرحله آخر سوزن را از از منجوق وسطی ردیف قبل ،و ۳ منجوق ردیف جدید رد کنید.

رومیزی ملیله منجوق بافی - زن امروزی

حالا ۱ ملیله،۱ منجوق و دوباره ۱ ملیله وارد سوزن کنید.

از منجوق وسطی ردیف قبل رد کنید.

رومیزی ملیله منجوق بافی - زن امروزی

تا آخر ادامه دهید.

سوزن را منجوق وسطی ردیف قبل،و ملیله و منجوق ردیف کنید.

رومیزی ملیله منجوق بافی - زن امروزی

حالا ۱ ملیله ، ۳ منجوق و ۱ ملیله وارد سوزن کنید.

سوزن را از منجوق ردیف قبل رد کنید.

رومیزی ملیله منجوق بافی - زن امروزی

بافت را تا آخر ادامه دهید.

رومیزی ملیله منجوق بافی - زن امروزی

موتیف های بافته شده را به هم وصل کنید و یک رو میزی زیبا بسازید.

رومیزی ملیله منجوق بافی - زن امروزی

منبع: تصویر زندگی

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.