زن

مشاغل خانگی

چرم دوزی

عنوان شغل: چرم دوزی تعریف شغل: مراحل آماده سازی، اتصال و دوختن قطعات چرم برش خورده با دست و چرخ برای تهيه…

سبک زندگی

آموزش تخصصی

صنایع دستی و سوغاتی

روشنا

خبر

او زنده است

بزرگان و مشاهیر

شیخ بهایی

بهاءالدین محمد بن حسین عاملی معروف به شیخ بهایی در 8 اسفند 925 خورشیدی در بعلبک متولد شد. وی از نوادگان حارث همدانی…