شرایط اخذ نمایندگی و عاملیت فروش

 

فروشگاه اینترنتی زن امروزی در راستای ارتقاء سطح کیفی و کمی خود و ایجاد بستر مناسب برای خریداران محترم اقدام به اعطای نمایندگی و عاملیت فروش می نماید.

با توجه به جمعیت شهر مورد نظر مبلغی را بابت اخذ نمایندگی برند مورد نظر به صورت سالانه باید پرداخت کند.

در صورت درخواست نمایندگی استان، بعد از گذراندن ۳ ماه آزمایشی در صورت ارائه گزارش عملکرد ۳ ماهه و تایید شدن از طرف دفتر مرکزی فروشگاه زن امروزی، نمایندگی استان اعطا می شود.

برای گرفتن نمایندگی انحصاری استان، باید نحوه و برنامه کاری به دفتر مرکزی فروشگاه زن امروزی به صورت کتبی ارائه شود.

فروشگاه زن امروزی و یا نماینده معرفی شده از جانب ایشان می تواند در بازه های زمانی مختلف از محل نماینده و نحوه فعالیت ایشان بازدید کند.

کاندید نمایندگی استان در صورت پذیرفته شدن به هیچ عنوان حق فروش محصولی غیر از محصول مورد معامله به خصوص حق فعالیت در زمینه محصولات مشابه را ندارد.

درشهرهایی که نماینده ندارد نماینده شهرمجاور می تواند با هماهنگی واحد نمایندگی، کالایی را بفروشد و برای هر بار فروش به شهر و یا استان دیگر باید با واحد اصلی هماهنگی انجام شود.


تعهدات صاحب برند(محصول)

۱ – شماره تلفن و آدرس محل فعالیت در داخل سایت فروشگاه زن امروزی قرار می گیرد.

۲ – پشتیبانی تبلیغاتی

۳ – در شهر(استان) محل توافق هیچ فروش عمده ای از محصول مورد نظر از طرف هیچ نماینده ای حتی فروشگاه زن امروزی انجام نخواهد شد و تمام موارد به نماینده ارجاع داده خواهد شد. درصورت مشاهده هر تخلفی واثبات آن از متخلف خسارت گرفته میشود وبه نماینده خسارت دیده پرداخت میشود.

۴ – در صورت فروش فوق العاده و یا تخفیفی ویژه، این امتیاز را برای نمایندگان محصول هم در نظر بگیرد.

شرایط لغو نمایندگی

۱ – در صورتی که نماینده به هر کدام از تعهدات ذکر شده در بالا عمل نکند قرار داد فسخ می گردد.

۲ – در صورت فروش محصول در خارج محل نمایندگی و احراز آن به مدیریت شرکت قرارداد فسخ می گردد.

۳ – در صورتی که نماینده محصولات را با قیمتی بالاتر از قیمت درج شده بفروشد ابتدا جریمه و در صورت تکرار قرار داد فسخ می شود.
 

“جهت اخذ نمایندگی لطفاً تماس بگیرید“