زن امروزی در راستای سهولت دسترسی به فروشگاه ها، اماکن خدماتی و پایگاه های اینترنتی منتخب در کشور ، با در نظر گرفتن ویژگی های زیر اقدام به معرفی آن ها می نماید.

 

 ویژگی ها :

- آدرس و شماره تماس معتبر

- دارای پروانه کسب یا مجوز معتبر فعالیت

- مشتری مدار، خوش نام و نداشتن سوء پیشینه

- ارائه خدمات و محصولات با کیفیت به قیمت مناسب

- پرداخت حق عضویت و تبلیغات